ยกเลิก

(TEKA) เตาเซรามิค 4 หัวเตา 60 ซม. VE 4 + เครื่องดูดควันแบบกระโจมปีกกระจก 90 ซม. DGF 90

แบรนด์สินค้า:

ราคา: 19,900 บาท

รายละเอียด

1.เตาเซรามิค 4 หัวเตา VE 4
• เตาเซรามิค ขนาด 60 ซม.
• แผงควบคุมระบบสัมผัส
• ฟังก์ชั่น หยุดการทำางาน – เปิดการทำางานต่อเนื่อง
• ฟังก์ชั่นเร่งพลังงานความร้อนรวดเร็ว
• ระบบล็อคการทำางานหน้าแผงสัมผัสเพื่อความปลอดภัย ไฟแสดงสัญลักษณ์ เมื่อมีความร้อนอยู่บนหัวเตา
• เพื่อความปลอดภัย
• บริเวณประกอบอาหาร 4 ส่วน :
    2 หัวเตา ขนาด Ø 210 มม. กำลังไฟ 1,800 วัตต์
    2 หัวเตา ขนาด Ø 180 มม. กำลังไฟ 1,200 วัตต์
• กำลังไฟรวมสูงสุด : 6,000 วัตต์

2.เครื่องดูดควันแบบกระโจมปีกกระจก DGF 90
• เครื่องดูดควันแบบติดผนังปีกกระจก ขนาด 90 ซม.
• แผงควบคุมการทำงานแบบปุ่มกดอิเล็คทรอนิกส์
• ปรับความแรงได้ 3 ระดับ
• กำลังดูดรวมสูงสุด 1,200 ลบ.ม/ชม.
• ไฟส่องสว่าง: ฮาโลเจน 2 ดวง
• แผ่นกรองน้ำมันอลูมิเนียม 1 ชิ้น
• ปีกกระจกใส

กลับหน้าหลัก