ยกเลิก

(Hafele) เครื่องดูดควันสลิมไลน์ ซีรีย์5 WINDY + เตาไฟฟ้ากระจกเซรามิค พลัส ซีรี่ส์ TRAVERS (495.07.512)

แบรนด์สินค้า:

ราคา: 9,590 บาท

HAFELE Condo Solutions Set - 01

ประกอบด้วย:

1. HAFELE เตาไฟฟ้ากระจกเซรามิค: พลัส+ ซีรี่ส์ [TRAVERS]

2. HAFELE เครื่องดูดควันแบบสลิมไลน์: ซีรีย์5 (WINDY)

ข้อมูลสินค้า: 

HAFELE เตาไฟฟ้ากระจกเซรามิค: พลัส+ ซีรี่ส์ [TRAVERS]

รหัสสินค้า: 495.06.149

วัสดุ: กระจกเซรามิค 1 หัวเตาไฟฟ้า Ø210/140 มม. (1,150/2,300 วัตต์)
การควบคุมแบบสัมผัส
ระดับความร้อน 9 ระดับ
ระบบล็อคเพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็ก
ฟังก์ชันตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ 1-99 น่ที
ระบบปิดการทำงานอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน
พลังงานรวมที่ใช้: 2300 วัตต์
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: 220-240 โวลต์, 50/60 เฮิรตซ์

Material: Ceramic glass top 1 cooking zone Ø210/140 mm (1,150/2,300 W)
Touch control
9 Stages power setting
Safety lock
Timer 1-99 minutes
Residual heat indicator
Electrical connection rating: 2,300 W
Voltage: 220-240 V, 50/60 Hz
 


HAFELE เครื่องดูดควันแบบสลิมไลน์: ซีรีย์5 (WINDY)

รหัสสินค้า: 495.38.323          

วัสดุ: สแตนเลสสตีล

สีของแผงด้านหน้า: สีสแตนเลสสตีลและสีดำ
กำลังดููด: 750 ลบ.ม./ชม.
ปุ่มควบคุุมปุ่มกด
ปรับระดับแรงดููดได้ 2 ระดับ
ระบบไฟส่องสว่าง: LED 2x2 วัตต์
ชนิดของแผ่นกรองอลููมิเนียมแบบล้างออกได้ 2 ชิ้้น
แผ่นกรองคาร์บอน 2 ชิ้้น
ท่อลมระบายอากาศ ขนาดเส้นผ่าศููนย์กลาง 150 มม.
(สั่่งซื้้อแยกตังหาก)
ขนาดเส้นผ่านศููนย์กลางท่อออก: 150 มม.
(ท่อปรับลดขนาดจาก 150-100 มม)
พลังงานรวมที่่ใช้: 134 วัตต์
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: 220-240 โวลต์, 50/60 เฮิรตซ์
ระดับเสียงขณะทำงานสููงสุุด: 61 เดซิเบล

Material: Stainless steel
Colour of panel: Stainless steel or black
Suction power: 750 m3/h
Rocker push button
2 Speed levels
Lighting: LED 2x2 W
Aluminium grease filter 2 pcs.
Charcoal filter 2 pcs.
Flexible duct Ø150 mm (order separately)
Ventilation size 150 mm (incl. adapter 150–100 mm)
Electrical connection rating: 134 W
Voltage: 220-240 V, 50/60 Hz
Max. noise level: 61 db(A)

กลับหน้าหลัก