ซิงค์ล้างจาน 2 หลุม สแตนเลส ไม่มีที่พัก รุ่น CARBONYTE 2B 1000/520 + ก๊อกน้ำ รุ่น AZTAC II BLACK

แบรนด์สินค้า:

ลดราคา 31,990 14,390 บาท

จำนวน:

ซิงค์ล้างจาน 2 หลุม สแตนเลส ไม่มีที่พัก รุ่น CARBONYTE 2B 1000/520 + ก๊อกน้ำ รุ่น TWILIGHT

แบรนด์สินค้า:

ลดราคา 28,990 13,390 บาท

จำนวน:

ซิงค์ล้างจาน 2 หลุม สแตนเลส มีที่พัก รุ่น CARBONYTE 1200/520 LH + ก๊อกน้ำ รุ่น AZTAC II BLACK

แบรนด์สินค้า:

ลดราคา 35,990 15,590 บาท

จำนวน:

ซิงค์ล้างจาน 2 หลุม สแตนเลส มีที่พัก รุ่น CARBONYTE 1200/520 LH + ก๊อกน้ำ รุ่น TWILIGHT

แบรนด์สินค้า:

ลดราคา 31,990 14,590 บาท

จำนวน:

เครื่องดูดควันติดผนัง ARC-90 + เตาตั้งโต๊ะ 2 หัวเตา อินฟราเรดรุ่น HP75-2SIR/AGE ฟรี ท่อลม 1.5 เมตร

แบรนด์สินค้า:

ลดราคา 8,990 5,490 บาท

จำนวน:

เครื่องดูดควันติดผนัง ARC-90 + เตาแก๊สแบบฝัง 2 หัวแก๊ส ฐานกระจกนิรภัย SPIRAL 2B + อ่างล้างจาน KNIGHT 1200/500 + ก๊อกน้ำเย็น OTHELLO

แบรนด์สินค้า:

ลดราคา 12,990 8,890 บาท

จำนวน:

เตาแก๊สตั้งโต๊ะ รุ่น HP75-2QFGB

แบรนด์สินค้า:

ราคา 2,390 บาท

จำนวน:

เครื่องดูดควันติดผนัง ARC-90 + เตาแก๊สตั้งโต๊ะ รุ่น HP70-2TBMSE ฟรี ท่อลม 1.5 เมตร

แบรนด์สินค้า:

ลดราคา 9,990 5,290 บาท

จำนวน:

เตาแก๊สฐานกระจกนิรภัยสีดําชนิดติดตั้ง SMART I

แบรนด์สินค้า:

ลดราคา 3,190 2,790 บาท

จำนวน: