SET เครื่องดูดควัน HC-CVGTC-90 + เตาแก๊ส HB75-2SSRBG + อ่างล้างจาน LOTUS 850/460

แบรนด์สินค้า:

ลดราคา 23,170 12,590 บาท

จำนวน:

เตาอินฟราเรดตั้งโต๊ะ 2 หัว ขนาด 75 ซม. HP75-2SIR/FGB

แบรนด์สินค้า:

ลดราคา 2,790 2,290 บาท

จำนวน:

เตาแก๊สตั้งโต๊ะ 2 หัว ขนาด 75 ซม. HP75-1Q1SIR/FGB

แบรนด์สินค้า:

ลดราคา 2,790 2,290 บาท

จำนวน:

เครื่องดูดควัน HC-ECLIPSE-90 + เตาแก๊สแบบฝัง 2 หัว เตาฐานกระจกนิรภัย HB78-2BCCBG ฟรีท่อยืด 1.5 เมตร

แบรนด์สินค้า:

ลดราคา 21,990 10,590 บาท

จำนวน:

เครื่องดูดควัน HC-ECLIPSE-90 + เตาแก๊สฝัง รุ่น HB76-2TRDFDMSI ฟรีท่อยืด 1.5 เมตร

แบรนด์สินค้า:

ลดราคา 27,990 13,590 บาท

**สินค้าชิ้นนี้จัดส่งล่าช้าเนื่องจากปริมาณการสั่งซื้อ**
จำนวน:

เครื่องดูดควัน HC-LOFTBOX-90 + เตาแก๊สแบบฝัง 2 หัว เตาฐานกระจกนิรภัย HB78-2BSQBG ฟรีท่อยืด 1.5 เมตร

แบรนด์สินค้า:

ลดราคา 27,990 13,590 บาท

**สินค้าชิ้นนี้จัดส่งล่าช้าเนื่องจากปริมาณการสั่งซื้อ**
จำนวน:

เครื่องดูดควัน HC-LOFTBOX-90 + เตาแก๊สฝัง รุ่น HB76-2TRDFDMSI ฟรีท่อยืด 1.5 เมตร

แบรนด์สินค้า:

ลดราคา 29,990 15,590 บาท

**สินค้าชิ้นนี้จัดส่งล่าช้าเนื่องจากปริมาณการสั่งซื้อ**
จำนวน:

เครื่องดูดควัน HC-LOFTBOX-90 + เตาแม่เหล็กไฟฟ้า รุ่น HB73-2INDTC ฟรีท่อยืด 1.5 เมตร

แบรนด์สินค้า:

ลดราคา 33,990 20,590 บาท

**สินค้าชิ้นนี้จัดส่งล่าช้าเนื่องจากปริมาณการสั่งซื้อ**
จำนวน:

อ่างล้างจานอเนกประสงค์ รุ่น TOZEN 780/520 + ก๊อกน้ำ Curve

แบรนด์สินค้า:

ลดราคา 13,990 5,490 บาท

จำนวน: