ยกเลิก

(Beko) เครื่องซักผ้าสองถัง (18 กก.) รุ่น WTT180W

แบรนด์สินค้า:

ราคา: 10,990 บาท

ข้อมูลทางเทคนิค

เทคโนโลยีหลัก
• แบบ Construction   แบบ ตั้งพื้น 
• ฝาปิด   โปรงใส 
• ความสูง   111.8 ซม. 
• ความกว้าง   104 ซม. 
• ความลึก   59.2 ซม. 

ดีไซน์เครื่องซักผ้า
• ขนดความจุถังซัก   18 กก. 
• ฝาปิด   โปรงใส 
• น้ำเข้า   เดี่ยว 

ค่าประสิทธิภาพ พลังงานสิ้นเปลือง
• โวลต์   220 V 
• Frequency   50 Hz 
• ขนดความจุถังซัก   18 กก. 

สัดส่วนและน้ำหนัก
• ความสูง   111.8 ซม. 
• ความกว้าง   104 ซม. 
• ความลึก   59.2 ซม. 
• กว้าง   40.5 กก. 
• ความสูง (บรรจุภัณพ์)   114 ซม. 
• ความกว้าง (บรรจุภัณพ์)   105.8 ซม. 
• ความลึก (บรรจุภัณพ์)   62.5 ซม. 
• กว้าง (บรรจุภัณฑ์)   45.2 กก.กลับหน้าหลัก